crps erstatning

Utviklet CRPS etter brudd i ankel og legg – fikk kr. 887.000,- i erstatning

En kvinne i 40-årene pådro seg brudd i ankel og legg etter at hun skled. Bruddet ble reponert, operert og gipset. Hun hadde likevel store smerter, og det viste seg at hun hadde utviklet CRPS type I.

Kvinnen hadde en ulykkesforsikring som ga krav på erstatning ved varig skade. Forsikringsselskapet hadde innhentet en vurdering fra sin rådgivende lege, som fastsatte varig medisinsk invaliditetsgrad til 5 %, og hun ble tilbud erstatning på 96.000,-.

Skadelidte aksepterte ikke tilbudet, og tok etter dette kontakt med oss. Vi mente det var nødvendig å innhente en spesialisterklæring fra smertespesialist, og selskapet gikk med på dette. Spesialisten konkluderte med at kvinnen hadde en varig medisinsk invaliditetsgrad på 40 %. Selskapet la erklæringen til grunn, og kvinnen fikk utbetalt erstatning på kr. 887.000,-.