Dame påkjørt av buss i fotgjengerfelt. Fikk utbetalt kr. 130.000,- i erstatning

En kvinne fra Oslo på 53 ble påkjørt på vei over et fotgjengerfelt og pådro seg en mindre hjerneblødning. Hun ble sykemeldt i ca. 5 måneder, og gikk deretter tilbake i fullt arbeid. Kvinnen hadde litt kognitive følgeplager den første tiden etter ulykken, men disse bedret seg vesentlig. Siden kvinnen hadde relativt få følgeplager var det lite sannsynlig at hun kom opp i minst 15% varig medisinsk invaliditet, som er vilkår for å få rett på menerstatning. Det ble derfor ikke innhentet erklæring fra spesialist i ansvarssaken overfor bussens forsikringsselskap. Kvinnen hadde imidlertid en ulykkesforsikring og ulykkesforsikringsselskapet la skjønnsmessig til grunn en varig medisinsk invaliditet på 2,5%.

Vi ble oppnevnt som bistandsadvokat av Oslo tingrett i forbindelse med straffesaken hvor kvinnen ble tilkjent kr. 85.000, – i oppreisning. Forsikringsselskapet forskutterte oppreisningen på kr. 85.000,- refunderte utgifter på kr. 4500,- og dekket advokatsalær Ulykkesforsikringsselskapet utbetalte også kr. 45.000,- for varig medisinsk invaliditetsgrad. Totalt fikk kvinnen tilkjent kr. 130.000,- i erstatning.