Gjenopptak av yrkesskadesak for fisker førte til ytterligere kr. 850.000, – i erstatning

En fisker i 40-årene fra Færøyene jobbet i Norge da han ble skadet. I forbindelse med setting av not festet den ene armen seg fast i tauet. Han holdt på å bli dratt over bord, men klarte heldigvis å holde seg fast med den andre armen. På grunn av hendelse ble han sykemeldt og omskolerte seg senere til et annet yrke via NAV. Skadelidte var på dette tidspunktet bistått av en annen advokat, som anbefalte klient å gjøre opp saken i 2013 da det på dette tidspunktet ble lagt til grunn at skadelidte ville komme tilbake i jobb etter endt omskolering.

Det viste seg imidlertid ikke å slå til for fiskeren og han tok derfor kontakt med oss for en vurdering av om det var grunnlag for å gjenoppta saken med hjemmel i Yrkesskadeforsikriften. Vi mente det var grunnlag for gjenopptak av saken som betyr at en sak som er avsluttet kan bli behandlet på nytt, og at det i den nye behandlingen foretas et etteroppgjør med ytterligere utbetaling. Vi valgte å innhente spesialisterklæring i samarbeid med selskapet fra spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering, som etter klinisk undersøkelse og grundig gjennomgang av sakens medisinske dokumentasjon tok stilling til årsakssammenhengen mellom ulykken og mannen sine skader. Etter forhandlinger med arbeidsgivers forsikringsselskap Tryg Forsikring ble det utbetalt en skattefri grunnerstatning på 36 % som ga klient ytterligere kr. 850.000,-. I tillegg dekket forsikringsselskapet advokatutgiftene.

Saken føyer seg inn i rekken av mange saker som vi overtar fra andre advokatfirmaer hvor det viser seg at mange advokater dessverre råder sine klienter til å akseptere forsikringsselskaps avslag eller lave tilbud for raskt. Et avgjørende moment i denne saken var også at skadelidte hadde såpass lav inntekt at de økonomiske vilkårene for fri sakførsel var oppfylt. Skadelidte kunne slik sett ta saken videre til retten uten å risikere å måtte betale sine egne saksomkostninger.