Skade påført under lærlingetiden som lastebilsjåfør ga kr. 1.560.000,- i erstatning på grunn av smertesyndrom

Ung mann jobbet som lærling som lastebilsjåfør, og fikk to fingre i klem i en kjetting i forbindelse med arbeidet. Han pådro seg en nerveskade, og slet med store smerter og nedsatt følelse i disse to fingere. Han forsøkte seg tilbake i jobb, men det fungerte kun i noen måneder. Etter dette gikk han over på arbeidsavklaringspenger.

Vi bisto klienten med å søke om ménerstatning fra NAV, og NAV innhentet spesialisterklæring fra spesialist i nevrologi. Erklæringen ga grunnlag for ménerstatning fra NAV, og vi mente den også kunne brukes i forsikringssaken. Forsikringsselskapet kom først med et tilbud på kr. 550.000,-, men vi mente dette ikke var godt nok. Etter klage til selskapets interne klageorgan fikk skadelidte en erstatningsutbetaling på kr. 1560.000,-.