Sykehuset gjennomførte en skulderoperasjon uten at det var grunnlag for det. Kvinne fikk erstatning på kr. 620 000, –

Kvinne på 56 år på skadetidspunktet som hadde jobbet som forsikringsrådgiver tidligere. På grunn av en vond skulder var hun ute av arbeid og mottok arbeidsavklaringspenger. Hun skulle gjennomføre en enkel skulderoperasjon i 2017, men det ble gjennomført et langt mer omfattende inngrep enn planlagt, uten at kvinnen ble orientert om dette. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mente også at det ikke var grunnlag for den operasjonen som ble gjennomført. Som følge av operasjonen pådro hun seg en leiringsskade slik at skulderen gikk ut av ledd, og dette gikk hun med i tre måneder før det ble oppdaget. Dette førte igjen til en varig nerveskade. Kvinnen gikk på arbeidsavklaringspenger og fortsatte med dette til hun ble innvilget uføretrygd i 2019. Skulderen var delvis årsak til uførheten, men hun hadde også noen andre helseplager. Vi argumenterte for at kvinnen ville kommet tilbake i 50% stilling dersom den unødvendige operasjonen ikke hadde funnet sted. NPE mente også at dette var sannsynliggjort i tilstrekkelig grad, og hun fikk tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap. På grunn av en veldig god uføredekning i regi av arbeidsgiver ble ikke tapet så stort som vi normalt ser. Hun mottok kr. 620.000, – i erstatning og advokatutgifter ble også dekket.