Sykepleier ryggskade erstatning

Sykepleier fra Bulgaria skadet seg på jobb i Norge, fikk litt under kr. 1.000.000,- i erstatning

En sykepleier i 50-årene var bosatt i Bulgaria, men dro periodevis til Norge for å jobbe. Under ett av disse oppholdene skadet hun seg på jobb. Hun fikk en pasient over seg under stell, og pådro seg et brudd i nedre del av ryggen. Kvinnen hadde ikke opparbeidet seg rett på sykepenger fra Norge, og fordi hun flyttet tilbake til Bulgaria hadde hun heller ikke rett til arbeidsavklaringspenger. Hun falt etter dette helt ut av arbeidslivet.

Da saken kom inn til oss hjalp vi kvinnen både overfor NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Vi foreslo at det ble innhentet spesialisterklæring fra spesialist i ortopedi overfor NAV, og de gikk med på vårt forslag. Spesialisten fastsatte varig medisinsk invaliditetsgrad, og kvinnen fikk utbetalt ménerstatning fra NAV. Erklæringen ble også brukt i forsikringssaken, og hun fikk utbetalt erstatning for ménerstatning og inntektstap på kr. 980.000,-. Forsikringsselskapet dekket i tillegg utgifter til advokat fullt ut.