Da bør du lese dette.

Advokat Mone Koohler-gjesteby - PersonskadeAdvokat1

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby jobber spesialisert med erstatningsrett. Hun mener mange går glipp av store erstatningssummer grunnet manglende kjennskap til sine egne forsikringer. Hun anbefaler sterkt at en enten sjekker dette nøye selv eller tar kontakt med spesialisert advokat. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Ifølge nasjonale transportplaner, skal mange flere sykle. På landsbasis skal sykkelandelen være på minst 8 % og i byene er målet at reiser på sykkel innen 2029 skal utgjøre 20 % av alle reiser. I den seneste tiden har i tillegg salget og bruken av små elektriske kjøretøy økt kraftig. Myke trafikanter er imidlertid mer sårbare og skaderisikoen er derfor mye høyere enn om man kjører bil. De siste årenes skadestatistikk bekrefter dette og viser en stor økning i alvorlige personskader på sykkel og elsykkel. Dette gjelder særlig i de store byene.

Har du vært utsatt for en ulykke med sykkel, elsykkel eller med små elektriske kjøretøy, og lurer på om du har krav på erstatning?

Spør en av advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber spesialisert med personskaderett og har lang erfaring med å kreve erstatning etter ulykker med sykkel eller elsykkel. Vi er godt vant til å jobbe mot norske og utenlandske forsikringsselskap for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Sykler og små elektriske kjøretøy – ingen lovpålagt forsikring

I Norge finnes det ulike typer av små elektrisk kjøretøy og ifølge Statens Vegvesen er elektriske sparkesykler, Airwheel, Segway og ClassyWalk definert som sykkel. I motsetning til biler, er det ingen krav til ansvarsforsikring for sykler eller små elektriske kjøretøy. Unntak av forsikringsplikt betyr også at skader påført av denne typen kjøretøy ei heller dekkes gjennom Trafikkforsikringsforeningen, som dekker skader fra uforsikrede kjøretøy påført personer eller gjenstander. Men du kan ha krav på erstatning gjennom andre forsikringer.

Skadet på vei til eller fra jobb?

Da anbefaler vi deg å kontakte din arbeidsgiver og sjekke om arbeidsgiver har tegnet utvidet forsikring slik at også skader til / fra arbeid kan være dekket som yrkesskade.

Har du reiseforsikring?

Her er det litt forskjellige regler. Noen reiseforsikringer krever at ulykken skjedde på reise av en viss varighet og med minst en overnatting. Andre reiseforsikringer gjelder fra det øyeblikket du går ut av døren hjemme. Vi anbefaler at du sjekker med ditt forsikringsselskap hva som gjelder for deg.

Privat eller kollektiv ulykkesforsikring?

Mange har egne ulykkesforsikringer som kan komme til anvendelse. Også arbeidsgiver kan ha tegnet dette for sine ansatte og eventuelt også for ektefeller/samboere. Andre igjen kan være dekket gjennom medlemskap i fagforening. Her er det mange som har gode ordninger de ikke er klar over.

Sykkeulykke erstatning - Personskadeadvokat1

Salget av elsykler har økt kraftig de seneste årene, det har også antall ulykker. Heldigvis finnes det gode erstatningsordninger i Norge, men det er viktig at du selv sjekker hvilke som er aktuelle. Bilde: Shutterstock

Uføreforsikring?

Blir du alvorlig skadet og ufør etter skade på sykkel eller lignende, kommer uføreforsikringen godt med dersom du har tegnet dette.

Uhell kan dekkes av innboforsikringen

Men hva skjer dersom det er syklisten, sparkesyklisten eller lignende som er årsak til ulykken, for eksempel ved å ikke overholde vikeplikten eller følge trafikkreglene?

Syklisten blir da ansvarlig for skaden og dennes ansvarsforsikring vil komme i bildet. Ansvarsforsikringen er en del av hus/innboforsikringen og her er det en egenandel som man må betale selv. Har du derimot ikke innboforsikring, risikerer du å kunne bli ansvarlig for hele det økonomiske tapet. Noe som i verste fall kan beløpe seg til flere millioner kroner.

Dekning av utgifter til juridisk bistand

Dersom du blir påkjørt av en annen syklist så vil forsikringsselskapet til syklisten som den store hovedregel dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

De aller fleste har heldigvis også en innboforsikring i dag og oppstår det en tvist med forsikringsselskapet kan du søke om rettshjelpdekning under denne forsikringen. Rettshjelpsdekningen dekker som regel juridisk bistand med inntil kr. 100.000,- mot en mindre egenandel.

Dersom du har vært utsatt for en sykkelulykke vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte advokatfirmaer innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.