Dersom du har blitt utsatt for sykkelulykke kan du ha krav på erstatning.

Erstatning etter sykkelulykke

De mest vanlige skadene etter en sykkelulykke er bein- og armbrudd, samt nakke- og hodeskader. I 2014 var det over 1800 personer som ble behandlet for skader etter sykkelulykke i Oslo. I mange av disse tilfellene har den som er utsatt for sykkelulykken krav på erstatning. Blir du påkjørt når du sykler vil du ha krav på erstatning fra skadevolders forsikringsselskap. Dersom du blir utsatt for en sykkelulykke uten ansvarlig skadevolder vil du allikevel kunne ha krav på erstatning under din egen ulykkesforsikring. Vær oppmerksom på at mange er dekket av ulykkesforsikringer gjennom arbeidsgiver eller fagforening uten å være klar over det.

For mange vil en sykkelulykke være starten på en lang og tung kamp mot forsikringsselskapet ved siden av kampen for å bli frisk. En sykkelulykke kan lede til økonomisk tap, og du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden fra ansvarlig forsikringsselskap. I utmåling av erstatning etter sykkelskade kan følgende erstatningsposter være aktuelle:

– Påført inntektstap
– Fremtidig inntektstap
– Påførte merutgifter
– Fremtidige merutgifter
– Menerstatning
– Oppreisning

Vi i Personskade Advokat 1 jobber spesialisert med personskade, og vil kunne bistå deg i denne prosessen. Vi kjenner selskapets arbeidsrutiner godt, og dette vil kunne være avgjørende for din skadesak. Jo tidligere du tar kontakt med en spesialisert advokat, desto større er sjansen for at du sikres den erstatningen du faktisk har krav på.

Gratis vurdering av din sak.