Stadig flere nordmenn velger el- og hybridbiler i stedet for tradisjonelle diesel- og bensinbiler. Det at flere tar et slik valg gagner miljøet og gir økonomiske fordeler, som lavere drivstoff-utgifter. El-biler har også fritak for (reduserte) bomavgifter, samt fritak for (redusert) moms og engangsavgift ved kjøp/leasing.

Advokat Fredrik Reinsborg bistår skadelidte etter trafikkskader fra hele landet. Han tror det vil skje en økning i antall skadesaker hvor elbil er involvert. Foto: Personskadeadvokat1 AS

Mange kommuner tilbyr gratis parkering på kommunal gateparkering. El-biler har en utvidet adgang til kjøring i kollektivfelt , og det fører til at man også sparer tid. Basert på ovennevnte synes det ikke å være mange haker forbundet med en el- eller hybridbil-investering. Miljø, tid og penger er sterke salgsmomenter.

Den teknologiske utviklingen gir også stadig kraftigere el- og hybridbiler. Batteritiden blir lengre og bilene kan skilte med flere hestekrefter enn de fleste dieselmodeller. Ved første øyekast er dette en utelukkende positiv faktor, som sementerer en elektrisk fremtid.

Rekkevidde, motorkraft, besparelse av tid, penger og miljø tilsier at elektrisk/hybrid er den fornuftige veien å gå om man skal kjøpe bil i 2018. Kraftigere biler innebærer på den andre side også en risiko.

Gjensidige Forsikring gikk i juni 2018 ut og sa at risikoen for personskade er betydelig høyere med el- og hybridbiler enn med dieselbiler. Selskapet har gjort en analyse av flere tusen skader i tidsrommet 2012-2017, der de har sammenlignet dieselbiler med el- og hybridbiler.

I analysen kom de fram til at el- og hybridbiler er involvert i 20 % flere ulykker. De materielle skadene på el- og hybridbiler er hele 50 % høyere når ulykken har vært ute.

En trafikkulykke kan få store konsekvenser for de involvertes helse- og arbeidssituasjon. Kollisjoner og vei-avkjøringer involverer ofte skademekanismer som kan føre til nakkeslengskade (whiplash). Bløtdelsskader kan forekomme selv om ulykken har relativt liten intensitet og skjer i moderat/lav hastighet.

Den kraftigste utgaven av Tesla Model X blir levert med over 600 hestekrefter og gjør 0-100 på 2.28 sekunder. Med slike enorme krefter og stort skadepotensiale har vi fått en betydelig økning i alvorlige trafikkskadesaker med elbil involvert. Foto: Shutterstock

Høyintensitetsulykker kan i verste fall føre til bruddskader i nakke, rygg eller skuldre. Videre kan hodeskader, skader på indre organer og omfattende sårskader i ansikt forekomme. Dette må sees i sammenheng med opplysningen om at materielle skader på el- og hybridbiler er 50 % høyere. Større materielle skader indikerer høyere ulykkes-intensitet, samt økt risiko for at bilens deler rammer person og øker skadefølgene.

Gjensidige trekker fram antall hestekrefter som en helt sentral årsak til den høyere risikoen. Slik norske avgifter er nå, tilbyr forhandlere el- og hybridbiler som har opptil flere hundre hestekrefter mer enn vanlige dieselbiler. Selskapet mener hestekrefter tar liv. Hvis en familiemor eller – far som har kjørt dieselbil, får en mye sterkere hybridbil, så økes ulykkesrisikoen vesentlig.

NAF mener det handler om bevissthet og ikke bilgruppe, siden elbiler handler om alt fra Nissan Leaf til Tesla. Går man fra en ordinær dieselbil til Tesla, må man være bevisst på at den har mer krefter, men de er ikke verre å håndtere enn andre biler.

El-bil er et fornuftig valg på tross av den økte risikoen for personskade som Gjensidige har avdekket. Som NAF gir uttrykk for må føreren imidlertid være bevisst på kjøretøyets krefter. Risikoen for personskade gir en solid oppfordring til å være forsiktig i trafikken. En ulykke kan endre livet. Selv om man er bevisst i trafikken kan trafikkulykker forekomme. Man kan ikke eliminere bilens farepotensiale i form av hastighet/krefter, samt risikoen for feil hos fører. Ifølge SSB har i gjennomsnitt 678 blitt hardt skadd i trafikken på årlig basis de siste 5 år.

Personskadeadvokat1 har lang erfaring med å bistå skadelidte i trafikkskadesaker. Er man uheldig og skader seg i trafikken har man krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt, redusert arbeidsevne i hjemmet og påførte utgifter som følge av skaden. Erstatningen skal også dekke tap i fremtiden. Varige men kan også gi rett til menerstatning, som skal kompensere redusert livskvalitet og livsutfoldelse forårsaket av skadefølgene. Forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Som et av Norges mest spesialiserte advokatfirmaer innen trafikkskader så tilbyr vi alltid gratis vurdering av din skadesak. Vår hovedmålsetning i alle saker er at du skal få så høy erstatning som mulig. Ta gjerne kontakt allerede i dag på telefon 22883060 eller via vårt kontaktskjema. En av våre erfarne advokater vil da innen 24 timer gi deg en anbefaling av hvordan saken bør håndteres videre. Vi ser frem mot å høre fra deg!

Gratis vurdering av din sak.