For Baard Fredriksen begynte junikvelden med avslapping på sofaen, men fortsatte med et fall i trappa, og ble avsluttet med innleggelse på sykehus. I fallet ble han påført varige skader. Heldigvis hadde han tegnet en ulykkesforsikring som ga han rett på en solid erstatning for skadene.

Forsikringsselskapet som Fredriksen hadde tegnet sin ulykkesforsikring hos, tilbød han først en utbetaling på kr. 585.000,-. Han mente at tilbudet var for lavt, og tok derfor kontakt med PersonskadeAdvokat1 for å få en vurdering av tilbudet. Etter at advokatfullmektig Kristine Haukedal påtok seg oppdraget med å bistå han, økte erstatningsutbetalingen fra selskapet med nesten fem ganger så mye.

Fredriksen har alltid vært en svært aktiv fisker og jeger, men har fått en vesentlig begrenset mulighet til å drive med dette etter at han skadet seg og fikk påvist CRPS. Han er veldig glad for at han tok kontakt med PersonskadeAdvokat1, bistanden derfra førte til fem ganger så mye i erstatning. Foto: Privat

Fra rolig kveld på sofaen til akuttinnleggelse på sykehuset

Det er 17. juni 2016. Baard Fredriksen har nettopp spist middag hjemme hos seg selv, før han legger seg på sofaen i andre etasje for å slappe av foran TV. Plutselig banker det på døren i første etasje, og han reiser seg for å gå ned og åpne opp.

På vei bort til trappen er han maksimalt uheldig da han hekter foten inn i en lampettledning, mister balansen og faller fremover med hodet først ned trappen.

-Jeg fikk ikke tak i gelenderet, og endte derfor med å smelle rett i tømmerveggen i bunnen av trappa. Kameraten min som banket på gikk inn døren samtidig som han så at jeg falt, og skjønte at dette var alvorlig, forteller Fredriksen. Kameraten tilkalte umiddelbart ambulanse, og Fredriksen ble lagt inn på sykehus samme kveld.

Brudd og nerveskader i høyre arm

På sykehuset ble det raskt konstatert at det var høyre skulder og arm som var blitt påført den største smellen i fallet.

-Den høyre skulderen gikk ut av ledd, i tillegg til at den ble påført brudd og nerveskader. Jeg fikk også lammelser i albue, håndledd og fingre i den høyre armen, forteller Fredriksen.

Han opplyser at han har slitt med store smerter i armen etter ulykken. Hans mulighet til å drive med de samme fritidsaktivitetene nå som før, er vesentlig begrenset. Selv etter to år med regelmessig behandling hos fysioterapeut, har han fremdeles nedsatt funksjonsevne i hele den høyre armen.

Tok kontakt med advokat for gratis vurdering av skadesaken 

Fredriksen hadde privat ulykkesforsikring hos If på skadetidspunktet, og han meldte derfor inn ulykken til forsikringsselskapet. Forsikringen ga dekning for utgifter til medisinsk behandling og menerstatning for varig medisinsk invaliditetsgrad. Klikk her for å lese mer om menerstatning.

For å få fastsatt den varig medisinske invaliditetsgraden innhentet forsikringsselskapet en spesialisterklæring fra en ortoped i Trondheim. Vedkommende fastsatt den varige medisinske invaliditetsgraden til 32 %. Dette tilsa en utbetaling på kr. 585.216,- under ulykkesforsikringen.

Fredriksen var imidlertid usikker på om spesialistens vurdering var riktig, og tok kontakt med PersonskadeAdvokat1 for å få våre synspunkter på dette. Han ønsket en vurdering av om tilbudet han hadde fått fra forsikringsselskapet var rimelig, i lys av skaden han var påført.

Advokatfullmektig Haukedal påtok seg oppdraget. Hun mistenkte at invaliditetsgraden på Fredriksens skade var satt vesentlig for lavt. Hun mente også at denne typen skader heller burde vurderes av en nevrolog, ettersom han blant annet var blitt påført nerveskader i armen, og ettersom han fremdeles hadde uttalte smerter.

Forsikringsselskapet gikk omsider med på å innhente erklæring fra en nevrolog i Oslo, som anses som en av landets fremste spesialister på nerveskader og smertetilstander. Etter hennes vurdering hadde Fredriksen betydelig større plager enn det som fremgikk av den første erklæringen. Hun konkluderte med at han i tillegg til de andre skadene, hadde CRPS, som er et komplekst regionalt smertesyndrom. Hun fastsatte deretter en varig medisinsk invaliditetsgrad på 60 % for det totale skadebildet.

Kristin Haukedal - erstatning etter personskade

Baard Fredriksen kontaktet advokatfullmektig Kristine Haukedal i PersonskadeAdvokat1 da han mente at han fikk for lite i erstatning av forsikringsselskapet. Hennes arbeid i saken førte til at Fredriksen fikk nesten to millioner kroner mer i erstatning» Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Fra 585.000,- til 2.425.000,- i utbetaling

Den nye spesialisterklæringen ble lagt til grunn av forsikringsselskapet, som dermed foretok en utbetaling av menerstatning på over kr. 2.425.000,-.

Dette er nesten fem ganger så mye erstatning som han først fikk tilbud om, og er et resultat som Fredriksen er svært fornøyd med.

-Fredriksens sak viser først og fremst viktigheten av å kontakte advokat som er spesialisert på personskader, og som har god kjennskap til hvilke spesialister man kan og bør anvende, sier advokatfullmektig Haukedal. Dersom Fredriksen ikke hadde kontaktet advokat, hadde han trolig fått 2 millioner kroner mindre i utbetaling.

Hun mener også at saken viser viktigheten ved å velge riktig spesialist til å vurdere den konkrete skaden. – I Fredriksens sak så vi hvor store utslag dette kan gi. En ortoped og en nevrolog er spesialister på hver sine områder, og rett spesialist bør anvendes for å få et riktigst mulig resultat, forteller Haukedal. De færreste spesialister vurderer selv om de har rett kompetanse eller ikke, og takker ofte ja til å utarbeide erklæringer selv om det kanskje burde vært gjort av en annen.

-Det er derfor vår jobb å sørge for at riktig spesialist blir bedt om å gjøre jobben, sier Haukedal. Som spesialiserte personskadeadvokater har vi lang erfaring med hvilke spesialiteter som egner seg til å skrive erklæringer i de ulike sakene. Jeg anbefaler derfor alltid at man forsikrer seg med en advokat om at det anvendes en spesialist som innehar den nødvendige kompetansen. Vi har tidligere skrevet om valg av spesialist i forbindelse med fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad her.

Klikk her for å lese mer om fritidsulykkeforsikringer, og hvorfor vi alltid anbefaler at du får selskapets tilbud eller avslag vurdert av advokat.

Baard Fredriksen endte opp med en erstatning som var nesten fem ganger så høy som det han først fikk tilbud om fra selskapet. Han mener at hans historie viser hvor viktig det er å engasjere advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

-Jeg er veldig takknemlig for jobben som advokatfullmektig Kristine Haukedal og PersonskadeAdvokat1 har gjort for meg. Nå har jeg godt med penger på bok, og jeg kan legge erstatningssaken bak meg, avslutter han med et smil.

Gratis vurdering av din sak.