Norge har et godt helsevesen og et velferdssystem som ivaretar barn og unge ved skade eller sykdom tenker du. Er det derfor behov for å tegne egne barneforsikringer i tillegg til de offentlige ordningene?

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby anbefaler alle som har vært utsatt for en ulykke om å ta kontakt med advokat for en gratis vurdering av sin erstatningssak. Det koster ikke noe å spørre, men det kan fort bli dyrt å la være melder hun fra sitt kontor i Oslo. Bilde: PersonskadeAdvokat1 AS

Blir barnet ditt langvarig alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke, kan det få store økonomiske konsekvenser for både barnet og familien, sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby. En barneforsikring kan sikre både barnet og familien økonomisk om noe uforutsett skulle skje.

Lurer du på om barnet ditt har krav på erstatning etter ulykke eller sykdom, eller er du usikker på et erstatningstilbud? Spør en av våre advokater. Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning i saker der barn blir skadet eller syke. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe både mot NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Omtrent halvparten av alle norske barn er forsikret

Ifølge Finans Norge er omtrent halvparten av norske barn dekket av en eller annen form for barneforsikring. Det finnes ulike typer forsikringer å velge mellom, alt fra ulykkesforsikringer som dekker behandlingsutgifter og gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke, og andre mer helhetlige barneforsikringer som også gir erstatning ved alvorlig sykdom og uførhet. Det er også stor prisforskjell på de ulike forsikringene. Ifølge forsikringsselskapene er det langt større sjanse for at barnet ditt rammes av sykdom enn av en ulykke. Dette er noe å tenke på når du vurderer om du skal forsikre barnet ditt og hvilken forsikring du bør velge.

Ifølge advokat Kööhler-Gjesteby, er den viktigste grunnen til å tegne egen barneforsikring, om barnet ditt skulle bli ufør i ung alder. Forsikring med uførepensjon er derfor spesielt viktig å se etter. Fra det offentlige har man krav på uføretrygd fra fylte 18 år. Uføretrygd er erstatning for bortfalt inntekt på grunn av uførhet, og som ung ufør er man på visse vilkår sikret en minstesats som er høyere enn for andre. Imidlertid utgjør ikke uføretrygden mer enn ca. kr. 280.000,- i året. Det er ikke mye å leve på. Har du i tillegg tegnet en særskilt barneforsikring med uførepensjon, er barnet sikret en økonomisk trygghet i fremtiden.

Klikk her for å lese mer om den nye erstatningsordningen for barn.

Foreldre i Norge er flinke til å tegne forsikring på sine barn. Mange av disse barneforsikringene utløser betydelig erstatningssummer dersom ulykken først er ute. Foto: Shutterstock

Hva kan barneforsikringen erstatte?

Dette er noe av det en barneforsikring kan gi deg:

  • økonomisk støtte til familien hvis barnet ditt får en alvorlig skade eller sykdom
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • midler til boligtilpasning
  • erstatning ved varig medisinsk invaliditet
  • månedlig utbetaling ved uførhet og barnet ditt ikke kommer ut i full jobb som voksen
  • engangsutbetaling ved varig uførhet og barnet ditt ikke kommer ut i full jobb som voksen

Dersom barnet ditt blir utsatt for en ulykke vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de aller fleste saker svært gode oppgjør for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.