Anders startet som advokatfullmektig i 2007, og har siden jobbet spesialisert med personskaderett. I 2010 startet han opp PersonskadeAdvokat1 AS, og har siden da jobbet for å sikre at skadelidte får den erstatningen de har rett på.

Som grunnlegger av PersonskadeAdvokat1 er Anders genuint opptatt av skadelidtes interesser og rettssikkerhet. Han er opptatt av å ha god dialog med sine klienter, og å være den best mulige støttespilleren gjennom hele prosessen med forsikringsselskapene.

Anders bistår klienter fra hele landet.

Språk: engelsk, fransk og svensk

Telefon: 22 88 30 62
Mobil:   99 25 41 26
E-post: af@personskadeadvokat1.no

Erfaring

2010-d.d.: advokat og daglig leder i PersonskadeAdvokat1 AS
2010: advokat i ErstatningsAdvokat1 DA
2007-2010: advokatfullmektig i Personskadeadvokaten AS

Utdanning

2007: master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
2004: master i EU-rett ved Universite d’Aix-Marseille III
1996-1998: befalsskolen for Hærens Trenvåpen, militærpolitilinjen

Godkjent advokatmekler 2009
Medlem av Den Norske Advokatforeningen