Carissa begynte som advokatsekretær hos PersonskadeAdvokat1 i 2022, og bistår advokatene og firmaet i den daglige driften.

Språk: norsk og engelsk

Telefon: 22 88 30 60
E-post: cr@personskadeadvokat1.no