Fredrik har jobbet med personskaderett siden han ble ferdig utdannet i 2015, og har opparbeidet seg betydelig kompetanse innen erstatnings-, forsikrings- og trygderett.

Han har omfattende erfaring med tvisteløsning, både i og utenfor domstolene. Målsetningen for hans arbeid er at sakene skal bli godt utredet og opplyst, samt at den skadelidte skal føle seg godt ivaretatt og bli sikret et rettferdig erstatningsoppgjør. Fredrik bistår klienter fra hele landet.

Språk: norsk og engelsk

Telefon: 22 88 60 20
E-post: fr@personskadeadvokat1.no

Erfaring
2021-d.d.: senioradvokat i PersonskadeAdvokat1
2017-2021: advokat i PersonskadeAdvokat1
2015-2017: advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1
2012-2013: Saksbehandler i Jussformidlingen Bergen

Utdanning
2009-2014: mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2014: valgemner ved Hamline University School of Law (Saint Paul, Minnesota)
2008-2009: Luftforsvaret, Forsvarets Sanitet Medic Utdanning, Sanitetssoldat GSV

Medlem av Den Norske Advokatforeningen