Kristin begynte i PersonskadeAdvokat1 i 2014, og har jobbet spesialisert med personskaderett siden da. Hun har omfattende erfaring med blant annet trafikkulykker, yrkesskader, voldsoffererstatningssaker og pasientskadesaker, og jobber for at den skadelidte skal føle seg tilfreds gjennom hele prosessen. Kristin bistår klienter over hele landet.

Språk: engelsk og norsk

Telefon: 22 88 30 69
E-post: ks@personskadeadvokat1.no

Erfaring

2020-d.d.: senioradvokat i PersonskadeAdvokat1
2016-2020: advokat i PersonskadeAdvokat1
2014-2016: advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1
2012: traineeopphold i advokatfirmaet Harris og Arntzen de Besche advokatfirma
2011-2013: studentassistent ved Høyskolen i Bergen

Utdanning

2008-2013: mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2013: valgemner ved University of Sydney
2007-2008: årsstudium i psykologi, Universitetet i Bergen

Medlem av Den Norske Advokatforeningen