Hånd – arm – vibrasjonssyndrom som yrkessykdom

Dersom du som arbeidstaker blir påført Hånd – arm – vibrasjonssykdom (HAVS) på arbeidsplassen, vil du kunne ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen.

HAVS er en fellesbetegnelse på en rekke tilstander i hånd og arm – som man kan bli påført ved bruk av håndholdte vibrerende verktøy. Sykdommen skyldes vevsskade eller dysfunksjon i kar, nerve- eller muskel- og skjelettsystemet.

Slipemaskiner, motorsager, slagdrill, og trykkluftbor, er eksempler på vibrerende redskaper som kan være egnet til å påføre sykdommen, men i teorien kan alle vibrerende verktøy gi vibrasjonsskader.

Kristin Haukedal - erstatning etter yrkesskade

Vi hos PersonskadeAdvokat1 blir ofte kontaktet av personer som har utviklet HAVS. Mange vet ikke hva de har krav på, og går derfor dessverre glipp av betydelige erstatningsutbetalinger, forteller advokat Kristine Haukedal. Hun påpeker samtidig at at nyere forskning viser at det skal betydelig mindre eksponering til for å utvikle HAVS enn det man tidligere har trodd. Slik sett bør flere få vurdert dette på nytt dersom en tidligere har fått avslag.

Individuelle forskjeller i sykdomsutviklingen

HAVS kjennetegnes av ulike typer plager, som kan variere noe fra person til person. Det samme gjelder hvor lang tid det tar å utvikle slike plager. Her kan det også være forskjell på menn og kvinner.

Smertene ved HAVS kommer anfallsvis, og kjennetegnes av blant annet nummenhet og smertefulle anfall med likfingre. I begynnelsen kommer de når man blir utsatt for vibrasjoner. Men etter hvert som sykdommen utvikles, kan også kulde trigge anfall.

Advokat Kristine Haukedal arbeider spesialisert med yrkesskadesaker. Hun forteller at HAVS kan være svært invalidiserende for den som rammes, og få store konsekvenser for både arbeids- og privatliv.

HAVS som yrkessykdom - du kan ha krav på erstatning

Om lag 200.000 eller ca. 8 % av Norges yrkessaktive, opplyser at de daglig er utsatt for hånd-arm vibrasjoner på jobb. Hånd-armvibrasjoner er en av de vanligste årsakene til at folk utredes ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge. De yrkessgruppene som er mest utsatt er innen næringene bygg/anleggsvirksomhet, jord/skogbruk/fisk, transport/lagring, kraft-/vannsforsyning og industri. Bilde: Shutterstock.

HAVS kan gi deg yrkesskadeerstatning

Dersom man får påvist HAVS, anbefaler hun at man melder ifra til NAV om dette så snart som mulig, slik at man kan få det godkjent som en yrkessykdom. En av årsakene til dette, er at yrkesskadeforsikringsselskapene ofte krever at sykdommen må være godkjent av NAV for at de skal behandle det som en yrkessykdomssak. Det er imidlertid flere grunner til at en yrkessykdom bør meldes inn til NAV, og det kan du lese mer om her.

Dersom øvrige erstatningsvilkår er oppfylt, og man får påført yrkesrelatert HAVS, vil man ha krav på yrkesskadeerstatning. Her kan du lese om Tommy, som fikk nesten fire millioner kroner i erstatning, etter å ha fått påvist HAVS.

Tidligere har det blitt stilt krav til at skadelidte må ha vært utsatt for vibrasjoner over noe tid, for at man skal konstatere HAVS. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har imidlertid nylig publisert en artikkel om at selv relativt lave vibrasjonsdoser kan gi nedsatt følsomhet i fingrene (leses her). Det behøver altså ikke å være snakk om langvarig eller voldsom påvirkning. Også kortvarig eksponering kan gi skader.

Dersom du blitt påført yrkesrelatert HAVS, kan vi hjelpe deg med å få erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss på telefon 22 88 30 60 eller via vårt kontaktskjema, og vi kan gi deg en gratis og uforpliktende vurdering av saken din.

Gratis vurdering av din sak

Vi bistår klienter over hele landet. Bruk vårt kontaktskjema eller kontakt oss direkte for en uforpliktende samtale!

Gratis vurdering av din sak.